H.S.V. de Westerschelde

Historiek van HSV de Westerschelde voormalig kringgroep de Westerschelde.

 

Het oprichtingsinitiatief van Kringgroep 'De Westerschelde' werd genomen door dhr. W. Rieken uit Vogelwaarde samen met Dhr. J. Heida op 17 juni 1969.

Tegelijkertijd kreeg men toen ook de definitieve erkenning als V.D.H. Kringgroep.

Dhr.W. Rieken was in het bezit van de legendarische Duitse herder Quai van Twentebloed.

Hij zocht meer mensen die een Duitse herder hadden, om zo samen én het ras te veredelen én africhting te beoefenen.

Enkele mensen uit Zeeuws-Vlaanderen - waaronder voormalig provinciaal voorzitter dhr. T. Kalishoek sloten zich bij dhr. W.Rieken en dhr J.Heida aan en de eerste en enige kringgroep in Zeeland werd een feit.

Later zijn vanuit kgr de Westerschelde de volgende verenigingen ontstaan binnen Zeeuws Vlaanderen, kgr Terneuzen, kgr Oostburg, kgr Hulst en Dobberman vereniging Clinge (de huidige HSV Omega).

Van toen af groeide de vereniging gestaag mede door de populariteit van het Duitse herdershonden-ras.

Er meldden zich mensen uit binnen en buitenland - om lid te worden van Kringgroep  De Westerschelde.

In 1974 kreeg de vereniging van de gemeente een nieuw sportterrein op de Valcke aangeboden in Sas van Gent.

Omdat de meeste leden ook daar vandaan kwamen, verhuisde de vereniging definitief naar Sas van Gent.

Van toen af liep het als een trein. De eerste nationale tentoonstelling werd door onze kringgroep georganiseerd ondanks bezwaren van het VDH-hoofdbestuur, die erge twijfels hadden of een zo jonge vereniging weldegelijk zo'n groot evenement kon organiseren. Maar ondanks de sombere voorspellingen werd het een groot succes.

Er waren 80! deelnemende honden uit binnen- en buitenland.

Kringgroep De Westerschelde maakte het onmogelijke waar en zette zich daarmee definitief op de kaart !

In die beginperiode beschikten we enkel over een  woonwagen met bouwvallige keet.

Nu zijn we voorzien van een mooi stenen clubgebouw voorzien van alle mogelijke accommodatie gelegen naast ons mooi oefenterrein omringt door een mooie bebossing en voorzien van een uitstekende terrein verlichting op de Schapersweg 1in Sas van Gent.

Uit deze pioniersperiode (1977 ) is ons oudste lid Bert Durinck nog steeds actief lid binnen de vereniging.

Bert Durinck is van in de begin jaren 80 bestuurslid en is zowat "hét Gezicht van onze Kringgroep".

Hij is steeds in de weer voor de vereniging - hetzij als geëngageerde pakwerker hetzij als gedreven bestuurslid.

Ook in moeilijkere tijden heeft hij de vereniging steeds draaiende weten te houden.

Zijn persoonlijk hoogtepunt als pakwerker was ontegensprekelijk zijn deelname aan het Wereldkampioenschap in 1993 te Nijmegen, waar hij 3 dagen lang samen met Leo de Vroede het manwerk verzorgde.

Tevens was hij deelnemer met zijn hond Devil van Rietnisse op de wereldkampioenschappen in 2004 te Eindhoven.

Door initiatief nemer H v d Eijk (easyflow) heeft bert in 2018 hiervoor een koninklijke onderscheiding

ontvangen “Orde van oranje Nassau”

Vanaf 1988 organiseert de vereniging  jaarlijks de ABC wedstrijd genaamd de “Jo Pluymen trofee” dit ter nagedachtenis aan onze veel te vroeg gestorven voorzitter Jo Pluymen een wedstrijd die nationaal en internationaal grootte bekendheid geniet.  

Dit is alleen maar mogelijk gemaakt door de enorme inzet en doorzettingsvermogen van de oprichters én de huidige leden en bestuursleden van Kringgroep de Westerschelde.

Belangeloos zetten zij zich menige uren per week in om de vereniging in alle omstandigheden levensvatbaar te houden.

Op donderdag 31 augustus 2017 tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur in samenspraak met de leden er voor gekozen om na bijna 50 jaar de VDH  te verlaten.

Dit naar aanleiding van een langdurig slepend conflict met het provinciaal bestuur van zeeland.

Vanaf 1-1-2018 is het H.S.V. de Westerschelde geworden en zijn wij aangesloten bij de NBG De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen dit is een overkoepelende organisatie van alle aangesloten hondensportverenigingen en beoogt de samenbundeling en ondersteuning van alle Nederlandse gebruikshonden te vergroten en de vrije tijds- en amateursport, welke verband houdt met de hondensport te stimuleren in al zijn verschijningsvormen, in het bijzonder door de samenwerking in de opleiding van verdedigingshonden.

HSV de Westerschelde staat in voor gastvrijheid en behulpzaamheid naar ieder van zijn leden, dit staat hoog in ons Westerschelde-vaandel.

Wij hoepen u dan ook eens te mogen begroeten op onze prachtige locatie.

HISTORIEK sTART

Start

Bestuur

Historiek

Nieuws

Examens

Jo Pluymen trofee

Leden

Lidmaatschap

Training

Route

Anatomie

Rasprofiel

IGP regelement

Linken

Archief